2e huis services  
Cliquez ici s.v.p. pour votre langue     Please click here for your language    
Inspectie & Onderhoud
Vakantieklaar maken
Beheer bij verhuur
Boodschappendienst
Tuinonderhoud
Privacy
Wat gebeurt er met de informatie die u aan mij verstrekt?

Algemeen:
In het kader van de nieuwe Europese wet op de privacy (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) heeft u er recht op te weten wat een bedrijf doet met de door u verstrekte gegevens. Er moet een register van bij gehouden worden. Tevens moet u geïnformeerd worden over het zorgvuldig bewaren en beschermen van uw dossiergegevens. Er moet gemeld worden hoe lang uw gegevens bewaard blijven. Tevens heeft u het recht uw dossier in te zien en om ‘vergeten te worden’, dat wil zeggen, dat u na het beëindigen van de overeenkomst de mogelijkheid heeft te verzoeken uw dossier te vernietigen.

Wat betekent dat concreet voor mijn werk:
Tijdens ons eerste contact bespreken we welke werkzaamheden ik voor u kan verrichten. Uiteraard is mij dan bekend waar uw vakantiewoning zich bevindt. En in de meeste gevallen verstrekt u mij een sleutel van uw huis. Deze bewaar ik in een afgesloten kluis in mijn woning. Uw sleutel geef ik niet af aan anderen dan uzelf, tenzij u me daarom verzoekt. Vaak vraag ik ook naar uw verzekeringsmaatschappij, zodat ik –in geval van schade aan uw huis- daar contact mee kan opnemen om de schade af te handelen. Dit gebeurt overigens altijd nadat ik u gemeld heb wat de schade is en dat ik actie zal ondernemen. Om contact te onderhouden terwijl u niet in de woning bent en ik daar werkzaamheden uitvoert, beschik ik over uw emailadres en in sommige gevallen over uw huisadres. Zo kan ik u ook foto’s toesturen van gedane arbeid. Uw persoonlijke (NAW-)gegevens worden niet door mij verstrekt aan derden, tenzij met uw toestemming vooraf. En dit zal nooit gaan om reclamedoeleinden, maar zal altijd zijn ten faveure van u. Dit geldt ook voor verzekeraars, belastingadviseurs, deurwaarders, en werkmensen. Poststukken die ik in uw huis of brievenbus vind, neem ik slechts mee naar mijn huis om ze te scannen en naar u te sturen. In alle andere omstandigheden blijven ze in uw huis, tenzij er redenen zijn waarin dat niet wenselijk is (langdurige leegstand, vocht, etc.).
Uw gegevens zullen worden vernietigd zodra onze overeenkomst eindigt.


Voorpagina     De Groot, Esther - 8, Rue Porte du Mas - 47170 Sos - Tel./Fax: 05.53.65.06.36 - esther@team3247.com     Klik hier om deze site bij uw favorieten te plaatsen
& webdesign: Creative Designers